Klimaatzaak

VOLG DE RECHTSZAAK

Het nieuws over Klimaatzaak

In 2014 spande vzw Klimaatzaak een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden die voor klimaat bevoegd zijn. Na de nodige vertragingsmaneuvers werd onze zaak van 16 tot 26 maart 2021 mondeling gepleit. Lees hier alle updates en nieuws over de rechtszaak.

26 maart 2021 om 19:26

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 9

Het zit erop! It's a wrap. 

Negen dagen lang hebben onze advocaten het beste van zichzelf gegeven om onze zaak te bepleiten. Nu zijn de dobbelstenen geworpen. We hebben ons lot in de handen van drie rechters gelegd en nu rest ons enkel nog hoopvol af te wachten.

Het gebruikelijke verslag van de dag laten we achterwege, om de eenvoudige reden dat er niets nieuws werd gezegd. "Pas de nouvelles", zei de advocaat van het Waalse gewest en dat vat het goed samen. Elk van de overheden heeft in een kwartiertje herhaald wat ze eerder al zeiden: om iets na 10 zat de zittingsdag er al op.

Lees hier onze nieuwsbrief van 26 maart
26 maart 2021 om 19:15

De Klimaatvraag van 26 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Wat als Klimaatzaak de rechtszaak wint?
De laatste Klimaatvraag stelden we aan de jongste klimaatactivist van de vragenronde. Bekijk hier wat onze 11-jarige klimaatsymphatisant Nika antwoordt op de vraag.

26 maart 2021 om 19:10

Meer dan 65.000 keer bedankt voor jullie steun!

Nog een dankbericht speciaal voor jullie. Onze mede-eisers, medestanders, sympathisanten en advocaten voor het klimaat. Ontzettend bedankt voor alle hulp en steun! Jullie zijn Klimaatzaak!

We kijken nu halsreikend uit naar de uitspraak begin juli. We houden jullie op de hoogte. Herbekijk intussen al jullie mooie foto's en filmpjes op je favoriete sociale media. En blijf samen met ons advocaat voor het klimaat!

Facebook #klimaatadvocaat >
Instagram #klimaatadvocaat >
Twitter #klimaatadvocaat >
26 maart 2021 om 03:55

Dank aan ons topteam van advocaten

Met onze eindreplieken zijn we aan het einde van onze verdediging beland. Het einde van vele lange uren denken, lezen, studeren, overleggen, debatteren, schrijven en pleiten. Mooie uren waren dat. Al onze dank aan ons topteam van advocaten v.l.n.r.: Eric Gillet, Carole Billet, Luc Depré, Audrey Baeyens, Linli Pan - Van de Meulebroeke en Roger Cox.

En minstens evenzeer aan zij die achter de schermen hard meegewerkt hebben zoals Camille De Bueger, Gautier Rolland, Ikram Eabdellatin, Camille Bertaux en Astérie Mabenga.

Hulde, veel hulde.

25 maart 2021 om 20:30

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 8

De voorlaatste dag! En weer een belangrijke dag vandaag in Haren. De dag van de zogenaamde eindreplieken, waarbij onze advocaten een paar laatste uren toegewezen kregen om alles wat we de voorbije dagen van de overheden te horen kregen zo gebald mogelijk te weerleggen. En dat deden ze, vijfkoppig, met verve.

Lees hier onze nieuwsbrief van 25 maart
25 maart 2021 om 19:21

De Klimaatvraag van 25 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Wat als Klimaatzaak de rechtszaak verliest?
Klimaatgrootouder Jan Hautekiet kreeg een stevige vraag voor z’n kiezen. We vroegen hem wat er gebeurt als Klimaatzaak de rechtszaak verliest.

24 maart 2021 om 18:53

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 7

Vandaag was de laatste van de pleitdagen die onze tegenstrevers toegewezen kregen. Of pleituur, moeten we zeggen, want meer tijd had het Vlaams gewest blijkbaar niet nodig om zijn klimaatbeleid te verdedigen. 

Het was opnieuw een jonge advocate die het woord nam vandaag. De verdediging werd opgebouwd volgens het intussen gekende stramien: de feiten (toegespitst op Vlaanderen), de ontvankelijkheid, de vorderingen te gronde, de injuncties en de dwangsom. 

Lees hier onze nieuwsbrief van 24 maart
24 maart 2021 om 18:50

De Klimaatvraag van 24 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Wie is verantwoordelijk voor het klimaatprobleem?
Ja, wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor dat klimaatprobleem? Een interessante vraag die we voorlegden aan theatermaker Rebekka De Wit, die ons haar antwoord opstuurde vanuit Amsterdam. Rebekka ontleedde deze vraag samen met Anouk Nuyens in het fantastische en belangrijke theaterstuk "De Zaak Shell'

23 maart 2021 om 18:47

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 6

Vandaag was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan zet om zijn argumenten tegen onze aanklacht in stelling te brengen. Twee jonge advocaten voerden namens Brussel het woord; ze concentreerden hun verweer op de doelen en resultaten van het Brusselse klimaatbeleid, de ontvankelijkheid van de eis, de aansprakelijkheid en de mensenrechten. 

Lees hier onze nieuwsbrief van 23 maart
23 maart 2021 om 18:45

De Klimaatvraag van 23 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Is België geen te klein land om een verschil te maken op vlak van klimaatbeleid?
Klimaatjournalist Tine Hens kreeg de vraag voorgeschoteld of België eigenlijk niet veel te klein is om een verschil te maken.

22 maart 2021 om 19:30

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 5

Vandaag was een lange dag in de rechtbank: de enige dag van ons proces dat er een hele dag gepleit werd. In de voormiddag kwam de federale Staat aan bod; in de namiddag was het Waals gewest aan de beurt. Kwam vandaag op hoofdlijnen aan bod:

 • voor de federale Staat: de scheiding der machten, aansprakelijkheid, mensenrechten en de dwangsom;
 • voor het Waals gewest: doelen en resultaten van het Waals klimaatbeleid, aansprakelijkheid, mensenrechten en ontvankelijkheid. 
Lees hier onze nieuwsbrief van 22 maart
22 maart 2021 om 15:50

De Klimaatvraag van 22 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Welke rol kan de rechtbank spelen in het klimaatvraagstuk?
Wie beter dan Milieujurist Hendrik Schoukens konden we laten antwoorden op de vraag naar de rol van de rechtbank in onze Klimaatzaak.

20 maart 2021 om 18:42

Ignace Schops ontbijt met De Tijd

Co-initiatiefnemer van Klimaatzaak Ignace Schops is niet aan zijn proefstuk toe in het heruitvinden van de groene beweging. ‘Mijn sterkte is dat ik mensen enthousiast kan maken. Ik heb geen kleur, maar ik geef wel een stem aan de natuur.' En hoe!

Lees het volledige interview met Ignace Schops in De Tijd
20 maart 2021 om 16:25

De Standaard: ‘Het is naar de sodeju’

"Het is naar de sodeju", luidt de titel.

Juister: "Het is bijna naar de sodeju & àls we nog een kans maken, dan dankzij de tomeloze inzet van briljante mensen als Roger Cox, advocaat van Klimaatzaak." En velen met hem.

Te lang voor een titel wellicht. 😁

Lees het artikel van De Standaard
19 maart 2021 om 20:35

De Klimaatvraag van 19 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Wat was de impact van de Nederlandse klimaatzaak?
We legden ons oor te luisteren bij Sarah & Sarah van Klimaatzaak en vroegen hoe zij de impact inschatten van de Nederlandse Klimaatzaak.

19 maart 2021 om 18:52

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 4

Vandaag was de eerste pleitdag van onze tegenstanders. De Belgische Staat nam daarvan als eerste het woord. Ook maandagvoormiddag staan pleidooien van de Belgische Staat op de agenda; in de namiddag is dan het Waals gewest aan de beurt.

Lees hier onze nieuwsbrief van 19 maart
19 maart 2021 om 00:25

Knack: 'De rechter doet niet aan politiek in de Klimaatzaak'

Interview met Hendrik Schoukens, Milieujurist verbonden aan de UGent, schepen voor Groen in Lennik.

'Bij kritiek op het vermeende politieke karakter van de Klimaatzaak wordt een erg nauwe en achterhaalde invulling van het concept scheiding der machten gehanteerd', vindt milieujurist Hendrik Schoukens.

Lees het volledige interview
18 maart 2021 om 18:52

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 3

Wat gaat het snel! Vandaag was al de laatste van onze eigen pleitdagen. Onze advocaten zorgden voor een adembenemende finale. Vanaf morgen komen onze tegenstrevers aan de beurt. Stond vandaag op de agenda:

 • de schending van de mensen- en kinderrechten
 • de vorderingen, in feite en in rechte
 • de dwangsom

We kunnen jammer genoeg onmogelijk een integraal verslag brengen. Maar weet dat je al onze argumenten kunt nalezen in onze syntheseconclusies.

Lees hier onze nieuwsbrief van 18 maart
18 maart 2021 om 14:20

De Klimaatvraag van 18 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Is de eis van Klimaatzaak haalbaar?

We peilden bij Francesca Vanthielen, Medeoprichter van Klimaatzaak, naar de haalbaarheid van onze eis.

17 maart 2021 om 19:05

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 2

Vandaag was dag 2 van de drie dagen die Klimaatzaak toegewezen kreeg om de rechters te overtuigen. Onze advocaten haalden alles uit de kast om al onze mede-eisers zo goed mogelijk te verdedigen. Stond vandaag op de agenda:

 • de ontvankelijkheid van de eis, zowel voor de VZW als voor de mede-eisers;
 • de aansprakelijkheid van de federale Staat en de drie gewesten, waarbij uitgebreid werd ingezoomd om de fout/het nalaten, de schade en het causaal verband tussen beiden.  

Je kunt al onze argumenten ook in detail nalezen in de syntheseconclusies.

Lees hier onze nieuwsbrief van 17 maart
17 maart 2021 om 13:20

De Klimaatvraag van 17 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Waar staat België op het gebied van klimaatbeleid en waar moeten we naartoe?

We vroegen het aan Pieter Boussemaere, Klimaatexpert aan de Vives Hogeschool.

16 maart 2021 om 20:10

De Klimaatvraag van 16 maart

Elke dag van onze rechtszaak, van 16 tot 26 maart, leggen we een vraag voor aan bekende en minder bekende Vlamingen die met het klimaat bezig zijn. Ontdek hier de Klimaatvraag, én het antwoord van vandaag!

Waarop is de eis van Klimaatzaak gebaseerd?
We vroegen aan Wim Thiery, Professor Klimaatwetenschap aan de VUB, welke eisen nu eigenlijk precies vervat liggen in de Klimaatzaak.

16 maart 2021 om 20:10

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 1

Vandaag was dag één van onze drie pleitdagen. De kop is eraf! En onze advocaten hebben hun start niet gemist! Het waren stuk voor stuk gloedvolle pleidooien. In grote lijnen kwamen aan bod: 

 • de feiten van klimaatopwarming, met uitleg over het broeikaseffect, het effect van CO2, de tipping points,…;
 • de gevolgen van klimaatopwarming in België en de rest van de wereld;
 • de engagementen en tekortkomingen van België;
 • het gebrek aan intra-Belgische samenwerking en coördinatie inzake klimaatbeleid.
Lees hier onze nieuwsbrief van 16 maart
15 maart 2021 om 08:27

Heel België advocaat voor het klimaat

Zondag 14 maart zag België zwart van de Klimaatzaaksympathisanten. Op maar liefst 100 plaatsen in heel het land kwamen medestanders samen om coronaproof hun steun te betuigen voor onze rechtszaak. Bekijk onze compilatievideo of ontdek alle foto's en filmpjes op je favoriete sociale media.

Facebook #klimaatadvocaat >
Instagram #klimaatadvocaat >
Twitter #klimaatadvocaat >
14 maart 2021 om 21:51

Klimaatadvocaten voeren actie in heel België

Meer dan 1000 klimaatadvocaten voerden actie vandaag, verspreid over het hele land. Hartverwarmend. Het klimaat heeft zijn advocaten goed gekozen! 🥰 🥰 🥰

Lees en bekijk het verslag van vrt
12 maart 2021 om 18:00

Over katten en klimaat

Omdat kattenvideo's populairder zijn dan klimaatvideo's: we give you both 🙂😽

Van Nic Balthazar voor Klimaatzaak.

Volg onze rechtszaak en word ook advocaat voor het klimaat!

Een overzicht van de gerechtelijke stappen

Het duurde zes jaar om de Klimaatzaak voor de rechter te krijgen. Waarom duurde dat zo lang ? Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? De tijdslijn geeft je meer inzicht in het verloop van de gerechtelijke stappen.

 • 2014

 • 1 december 2014

  Klimaatzaak stuurt ingebrekestelling naar de vier Belgische overheden

  Vzw Klimaatzaak stelt de vier bevoegde Belgische overheden (de gewesten en de federale staat) formeel in gebreke. Klimaatzaak vraagt de overheden om hun verplichtingen – de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 40% verminderen ten opzichte van 1990 – na te komen.

 • ⇧  Verberg alle stappen  ⇧
  ⇩  Toon alle stappen  ⇩
 • 2021

Klimaatzaak

Mondelinge pleidooien: wie was wanneer aan zet?

16 maart 2021, 9-12 uur: Klimaatzaak
17 maart 2021, 9-12 uur: Klimaatzaak
18 maart 2021, 9-12 uur: Klimaatzaak
19 maart 2021, 9-12 uur: Belgische staat
22 maart 2021, 9-12 uur: Belgische staat
22 maart 2021, 14-17 uur: Waals Gewest
23 maart 2021, 9-12 uur: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
24 maart 2021, 9-12 uur: Vlaams Gewest
25 maart 2021, 9-12 uur: Replieken Klimaatzaak
26 maart 2021, 9-12 uur: Replieken overheden

In 2014 spande vzw Klimaatzaak een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden die voor klimaat bevoegd zijn. Na de nodige vertragingsmaneuvers werd onze zaak van 16 tot 26 maart 2021 mondeling gepleit. Lees hier alle updates en nieuws over de rechtszaak.

Nederland leert ons dat het kán

Uiteraard hopen we het succes van de Nederlandse Klimaatzaak te herhalen. Daar won milieuorganisatie Urgenda samen met 886 mede-eisers, de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op om zijn burgers tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen en de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De klimaatzaak in Nederland was de eerste in haar soort en kreeg wereldwijd navolging.

Word medestander

Je kan ook medestander worden in onze rechtszaak. Het duurt slechts 2 minuten, is risicoloos en gratis. Met hoe meer we zijn, hoe sterker het signaal.

Ik word medestander

Steun ons financieel

Onze kosten worden volledig gefinancierd door giften. Voor de prijs van één koffie per maand geef jij onze rechtszaak nog meer slaagkansen.

Ik doneer