Klimaatzaak

FAQ

Al je vragen over Klimaatzaak beantwoord

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

De rechtszaak

+

Daar gaan we niet van uit. In Nederland werd dezelfde rechtszaak gewonnen en legde de rechter de overheid ambitieuze, bindende reductiedoelstellingen op. En als we de rechtszaak toch zouden verliezen, dan hebben we tenminste geprobeerd om het tij te keren via deze democratische weg. Bij verlies is de kous trouwens nog niet af. Dan tekenen we mogelijk hoger beroep aan. Bovendien zal vzw Klimaatzaak wellicht andere klimaatacties ondersteunen of initiëren. Er staat immers veel op het spel.

+

Klimaatzaak eist van onze overheden enkel dàt ze hun klimaatbeloftes nakomen. Daar kan de rechter zich wel degelijk over uitspreken. Over de vraag hoe die doelstellingen gehaald moeten worden, mag hij/zij geen uitspraak doen. De rechter mag het politieke domein met de bijhorende beleidskeuzes en -overwegingen niet betreden.

+

Nee. Integendeel. Klimaatzaak wil een hulpmiddel zijn, een activator voor duurzame maatschappelijke en politieke verandering. We gebruiken dit rechtsmiddel niet tegen een minister of een regering, maar uit liefde voor de samenleving en voor het klimaat. Niet tegen, maar voor. Samen, als het kan.

Het beroep

+

Op 17 juni 2021 oordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat het nalatige Belgische klimaatbeleid niet enkel een schending van de maatschappelijke zorgplicht, maar ook van de mensenrechten van de 58.000 mede-eisers inhield (artikelen 2 en 8 EVRM). Nooit eerder in de Belgische geschiedenis viel zo’n vernietigend vonnis over het beleid van onze overheden t.a.v. hun burgers. In de maanden die daarop volgden kwam er evenwel geen enkele aanwijzing dat de politici het vonnis ernstig nemen. Daarom tekent Klimaatzaak hoger beroep aan. Steun het beroep >

+

De rechters in eerste aanleg stelden vast dat het Belgische klimaatbeleid de mensenrechten en de zorgvuldigheidsnorm schendt, maar legden geen reductiebevel op. Dat hadden we nochtans wel gevraagd. Wij vragen dat België zijn deel doet om te voorkomen dat we de gevaarlijke opwarmingsgrens van 1,5°C overschrijden. Daarvoor moeten de CO2-emissies in sneltempo naar beneden. In 2025 moet de CO2-uitstoot van België met minstens 48% gedaald zijn; in 2030 met minstens 65%. Deze percentages zijn de absolute ondergrens van wat nodig is. Het resterende koolstofbudget voor België is 1000 MTCO2, maar we stoten jaarlijks 100 MTC02 uit. Aan dit tempo hebben we binnen minder dan 10 jaar ons volledige budget opgesoupeerd.

Lees ons volledige verzoekschrift hier.

Steun het beroep.

+

Op 17 november 2021 legde Klimaatzaak zijn verzoekschrift tot hoger beroep neer. Dat geeft het startschot voor een volledig nieuwe tweede fase van de rechtszaak. De overheden kunnen op hun beurt bepaalde aspecten van de zaak voor herbeoordeling in hoger beroep voorleggen. Op basis van de punten waarvoor beroep werd aangetekend wordt de zaak dan een tweede keer met frisse blik beoordeeld door het Hof van Beroep. Steun het beroep >

+

Dat is op dit moment nog onduidelijk. In de komende maanden zal de kalender van uitwisseling van schriftelijke argumenten – de zogeheten conclusies – vastgelegd worden. Nadien wordt ook de pleitkalender geprikt. Na afloop van de pleitzittingen geeft de rechter aan wanneer de uitspraak verwacht mag worden. Het valt te vrezen dat dit hele proces opnieuw heel wat tijd in beslag zal nemen. We houden jullie op de hoogte van elke stap in de procedure. Steun het beroep >

+

Verschillende dingen. Je kan medestander worden, om onze politici duidelijk te maken dat dit een breed gedragen initiatief is. En de boodschap mee verspreiden, zodat steeds meer mensen overtuigd worden van de noodzaak van een snelle klimaattransitie. Steun ook andere acties, zoals betogingen, voor zover je je daar goed bij voelt. Stem op de politieke partij die volgens jou het verschil kan maken. En steun ons financieel, als je het kan missen. Deze rechtszaak is als een marathon, die handenvol geld kost, en wij zijn volledig afhankelijk van giften. Steun het beroep >

+

Om een gevaarlijke opwarming van meer dan 1,5°C te vermijden, rest ons nog minder dan 10 jaar. Dat zit zo: elk extra beetje broeikasgas in de atmosfeer zorgt voor een verdere opwarming. Bovendien heeft CO2, veruit het belangrijkste broeikasgas, een hele lange levensduur. Dat stapelt zich dus op in de atmosfeer. Wetenschappers kunnen precies uitrekenen hoe snel het zal opwarmen aan ons huidig uitstoottempo. En ze waarschuwen ons steeds duidelijker: de uitstootkraan moet dicht, en snel! Klimaatzaak wil de Belgische overheden via de rechtbank dwingen om zijn deel van de verantwoordelijkheid hiervoor op te nemen. Hoe sneller we een uitspraak hebben, hoe beter. Steun het beroep >

+

Individuele gedragsverandering van burgers is onvoldoende om het tij te keren; het zijn systeemspelers zoals de overheden en grote bedrijven en financiële instellingen die de verantwoordelijkheid én mogelijkheid hebben om de noodzakelijke omslag te realiseren. Om de opwarming tegen te gaan moet de overheid een sturende rol spelen om de uitstoot te verminderen van o.a. de industrie, de landbouw, het transport en ons gebouw- en woningpatrimonium. Dat zijn hefbomen die burgers niet hebben. Dit alles neemt evenwel niet weg dat klimaatinspanningen van burgers ook erg belangrijk zijn.

Over mede-eiser of medestander worden

+

Mede-eisers zitten juridisch, als volwaardige eisende partij, mee in de rechtszaak (op gelijke hoogte als de initiatiefnemers van de rechtszaak). Ze gaven een volmacht aan de vzw om, in samenspraak met de advocaten, ook namens hen alle noodzakelijke beslissingen te nemen. Het risico wordt evenwel uitsluitend door de vzw gedragen, niet door de individuele mede-eisers. 

+

Medestanders sluiten zich niet juridisch aan bij de rechtszaak, maar steunen Klimaatzaak moreel. Net als de mede-eisers, lopen ze geen enkel financieel of juridisch risico.

+

Nee. Mede-eiser worden kon tot en met 27 mei 2019. Daarna sloten we de inschrijvingen af en legden we de ontvangen volmachten neer bij de griffie. Nu kan je ons enkel nog steunen door medestander te worden of door een donatie te doen.

+

Jazeker. Graag zelfs! Want hoe meer medestanders, hoe duidelijker het signaal naar onze overheden.

+

Nee. De vzw neemt alle juridische kosten op zich. Geen enkele mede-eiser of medestander zal iets van de gerechtskosten moeten betalen, wat het vonnis ook is. Je loopt dus geen enkel risico.

+

Nee, enkel particulieren kunnen medestander worden in de rechtszaak. Als bedrijf of organisatie kan je Klimaatzaak steunen door je medewerkers/leden te informeren over de mogelijkheid om medestander te worden of financieel te steunen. Je kan Klimaatzaak ook mee op de kaart te zetten, door onze boodschap te delen via e-mail of sociale media.

Doneren

+

Nee. Vzw Klimaatzaak kan jammer genoeg geen fiscale attesten uitreiken. Volgens de huidige reglementering voldoen wij niet aan de erkenningscriteria voor het ontvangen van fiscaal aftrekbare giften.

+

Dat is onmogelijk te voorspellen. Zowel het advocatenkantoor Equal Partners als de Nederlandse advocaat Roger Cox krijgen een vergoeding. Beiden hebben ingestemd om aan een gereduceerd tarief te werken. Op de pagina Over ons vind je al onze financiële informatie.

+

Alle donaties worden gebruikt om vzw Klimaatzaak te financieren. Enerzijds zijn er de juridische kosten, zoals de honoraria van het advocatenteam, de deurwaarderskosten, de dossierkosten enz. Anderzijds zijn er werkingskosten van de vzw: de personeelskosten van 1 voltijdse medewerkster, de kosten voor het onderhoud van de website, voor het organiseren van events, voor tweetalige communicatie enz. Op de pagina Over ons vind je al onze financiële informatie.

INFO

Meer info? Andere vraag?

Heb je nog een vraag die hier niet beantwoord wordt? Wil je meer info over Klimaatzaak? Aarzel niet ons te contacteren.

Word medestander

Je kan ook medestander worden in onze rechtszaak. Het duurt slechts 2 minuten, is risicoloos en gratis. Met hoe meer we zijn, hoe sterker het signaal.

Ik word medestander

Steun ons financieel

Onze kosten worden volledig gefinancierd door giften. Voor de prijs van één koffie per maand geef jij onze rechtszaak nog meer slaagkansen.

Ik doneer